o  Tốc độ cao, từ 100 xung/vòng đến 5000 xung/vòng

o  Đường kính ngoài 37mm, 50mm, đường kính rỗng 6mm, 8mm.

o  Loại tín hiệu ngõ ra: Open Collector, Voltage Output, Push-Pull, Line Drive.

o  Điện áp nguồn cung cấp: 5V, 5-12V, 7-24V

o  Tần số đáp ứng max 500 kHz

o  Pha đầu ra A, B, Z