Delta PLC
| PLC Delta | Programmable logic controller PLC Delta DVP-EC3


EC3 Series là giải pháp tiết kiệm nhất. Thông qua nhiều cổng, EC# co` thể kết nối với PLC, Biến tần và Bộ điều khiển nhiệt độ.

 

1/ Đặc tính kỹ thuật:

 

-          Điểm I/O chính: 10/ 14 / 16 / 24 / 32 / 60 

 

-          Số điểm mở rộng I/O tối đa: 60 

 

-          Bộ nhớ chương trình: 4k steps 

-          Tích hợp giao thức truyền thông Modbus ASCII/RTU thông qua cổng RS-232 và RS-485

-          Tích hợp 4 bộ điếm tốc độ cao 

2/ Ứng dụngChuyên dùng cho đài phun nước, Tự động hóa xây dựng

Liên hệ : 0989 597 508